Hidravlične izboljšave
v občini Sevnica

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Zgodovina izgradnje vodovodov v občini Sevnica

Resnično veliko načrtovanja, znanja in trdega dela prebivalcev sevniške občine je bilo potrebnega za dosego dostopnosti in zadostnih količin pitne vode po vseh krajih. 

Aktivnosti na projektu

Preverite aktualna poročila o napredovanju del
na območjih izvajanja projekta