Povezujemo vodovode: vodohran Šentjanž

Vodohran Šentjanž

V okviru projekta »Hidravlične izboljšave v občini Sevnica« poteka izgradnja vodohrana Šentjanž. Vodohran s prostornino 90 kubičnih metrov bo s povezavo na šentjanški vodovod nadomestil obstoječi vodni vir krmeljskega vodovoda vrtino KRM-1/98. 

Odcep za napajanje vodohrana je izveden iz obstoječega jaška do črpališča Šentjanž ob lokalni cesti v dolini Glaviškega potoka. Črpališče Šentjanž je manjše, v strmi teren vkopano in delno zasuto črpališče, z dvema vertikalnima večstopenjskima črpalkama in delovnim in rezervnim režimom delovanja. Voda iz črpališča se bo črpala v vodohran. Od vodohrana naprej bo voda potekala po novih cevovodih v naselje Šentjanž pod takšnim pritiskom, da bo mogoča tudi ustrezna uporaba nadzemnih hidrantov, ki so umeščeni ob traso cevovoda. 

Vodohran Šentjanž bo klasične armirano betonske izvedbe. V vodohranu bo strojna celica v dveh etažah. Zgornja etaža strojne celice bo umeščena simetrično pred dve enako veliki vodni celici. Vodni celici bosta ustrezno poglobljeni za zajem, izpiranje in izpust vode. Spodnja etaža strojne celice bo umeščena globje od vodnih celic, zaradi zagotavljanja izpusta v primeru vzdrževanja. Prezračevanje vodohrana bo urejeno vzgonsko preko zračnikov.
Vodohran bo s črpališčem povezan z interno signalno povezavo z optičnim kablom. Tako bodo podatki o stanju v vodohranu ustrezno posredovani v črpališče. Za ustrezno izmenjavo podatkov in telemetrijo bo črpališče daljinsko povezano z dispečerskim centrom Komunale Sevnica. 

Zaključek gradbenih del za vodohran Šentjanž je predviden v mesecu maju 2022.

Vodohran Šentjanž
Črpališče Šentjanž