Aktualno

Povezujemo vodovode: vodovod Zabukovje in vodovod Sevnica na odseku Metni Vrh─Drožanje

Eden izmed ciljev projekta »Hidravlične izboljšave v občini Sevnica« je tudi izboljšanje hidravličnih vodovodnih sistemov Zabukovje in Sevnica.

Povezujemo vodovode: vodovod Sevnica in vodovod Primož na odseku Log─Orle

V sklopu projekta »Hidravlične izboljšave v občini Sevnica« bo urejena povezava med vodovodoma Sevnica in Primož na odseku Log–Orle .

Povezujemo vodovode: vodovod Šentjanž in vodovod Krmelj

V sklopu projekta »Hidravlične izboljšave v občini Sevnica« poteka povezovanje dveh večjih vodovodov na desnem bregu Save, vodovoda Šentjanž na vodovod Krmelj. Poglavitni cilj projekta je doseči zanesljivo oskrbo s kakovostno pitno vodo za vse občanke in občane, ki ni odvisna od nepredvidljivih vremenskih pojavov in razmer.

Povezujemo vodovode: vodohran Šentjanž

Vodohran Šentjanž

V okviru projekta »Hidravlične izboljšave v občini Sevnica« poteka izgradnja vodohrana Šentjanž. Vodohran s prostornino 90 kubičnih metrov bo s povezavo na šentjanški vodovod nadomestil obstoječi vodni vir krmeljskega vodovoda, vrtino KRM-1/98.

Evropska sredstva za hidravlične izboljšave v občini Sevnica

faucet, sink, tap-3240211.jpg

Občina Sevnica sistematično širi mrežo vodovodnih sistemov, hkrati pa ureja in varuje vodne vire. Nadaljevanje teh prizadevanj bo v naslednjih letih omogočil projekt Hidravlične izboljšave v občini Sevnica.

Podpisna pogodba za izvedbo gradbenih del projekta

Župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk in direktor na javnem razpisu izbranega izvajalca, javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica, Mitja Udovč, sta na Gradu Sevnica podpisala pogodbo za izvedbo gradbenih del projekta »Hidravlične izboljšave v občini Sevnica«.