admin

Povezujemo vodovode: vodohran Šentjanž V okviru projekta »Hidravlične izboljšave v občini Sevnica« poteka izgradnja vodohrana Šentjanž. Vodohran s prostornino 90 kubičnih metrov bo s povezavo na šentjanški vodovod nadomestil obstoječi vodni vir krmeljskega vodovoda vrtino KRM-1/98.  Odcep za napajanje vodohrana je izveden iz obstoječega jaška do črpališča Šentjanž ob lokalni cesti v dolini Glaviškega potoka. …

Read More »

Povezujemo vodovode: vodovod Šentjanž in vodovod Krmelj V sklopu projekta »Hidravlične izboljšave v občini Sevnica« poteka povezovanje dveh večjih vodovodov na desnem bregu Save, vodovoda Šentjanž na vodovod Krmelj. Poglavitni cilj projekta je doseči zanesljivo oskrbo s kakovostno pitno vodo za vse občanke in občane, ki ni odvisna od nepredvidljivih vremenskih pojavov in razmer. Projekt …

Read More »

Podpisana pogodba za izvedbo gradbenih del projekta Hidravlične izboljšave v občini Sevnica Župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk in direktor na javnem razpisu izbranega izvajalca, javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica, Mitja Udovč, sta na Gradu Sevnica podpisala pogodbo za izvedbo gradbenih del projekta »Hidravlične izboljšave v občini Sevnica«. Poglavitni cilj projekta je zgraditi povezovalno hrbtenico med …

Read More »

Evropska sredstva za hidravlične izboljšave v občini Sevnica Za pitno vodo moramo skrbeti vselej, ne samo takrat, ko nam je primanjkuje. Občina Sevnica sprejema pitno vodo kot dobrino, ki mora biti dostopna vsem občanom pod enakimi pogoji.  V skladu s strategijo vodooskrbe skupaj z javnim podjetjem Komunala Sevnica kot izvajalcem gospodarske javne službe oskrbe s …

Read More »