Neža Nemec

Povezujemo vodovode: vodovod Sevnica in vodovod Primož na odseku Log─Orle V sklopu projekta »Hidravlične izboljšave v občini Sevnica« bo urejena povezava med vodovodoma Sevnica in Primož na odseku Log–Orle na način, da bo mogoče ob povečani porabi ali v primeru izpadov vodnih virov za vodovod Primož del vode mogoče zagotoviti iz vodovodnega sistema Sevnica. Javni …

Read More »

Povezujemo vodovode: vodovod Zabukovje in vodovod Sevnica na odseku Metni Vrh─Drožanje Eden izmed ciljev projekta »Hidravlične izboljšave v občini Sevnica« je tudi izboljšanje hidravličnih vodovodnih sistemov Zabukovje in Sevnica. Vodovodni sistem Zabukovje je bil skupaj s sistemskim vodohranom Pokojnik zgrajen v sklopu projekta »Rehabilitacije in izgradnje vodovodnih sistemov v občini Sevnica« v letu 2013.  V …

Read More »