Novice

Povezujemo vodovode: vodovod Sevnica in vodovod Primož na odseku Log─Orle V sklopu projekta »Hidravlične izboljšave v občini Sevnica« bo urejena povezava med vodovodoma Sevnica in Primož na odseku Log–Orle na način, da bo mogoče ob povečani porabi ali v primeru izpadov vodnih virov za vodovod Primož del vode mogoče zagotoviti iz vodovodnega sistema Sevnica. Javni …

Read More »

Povezujemo vodovode: vodovod Zabukovje in vodovod Sevnica na odseku Metni Vrh─Drožanje Eden izmed ciljev projekta »Hidravlične izboljšave v občini Sevnica« je tudi izboljšanje hidravličnih vodovodnih sistemov Zabukovje in Sevnica. Vodovodni sistem Zabukovje je bil skupaj s sistemskim vodohranom Pokojnik zgrajen v sklopu projekta »Rehabilitacije in izgradnje vodovodnih sistemov v občini Sevnica« v letu 2013.  V …

Read More »

Povezujemo vodovode: vodohran Šentjanž V okviru projekta »Hidravlične izboljšave v občini Sevnica« poteka izgradnja vodohrana Šentjanž. Vodohran s prostornino 90 kubičnih metrov bo s povezavo na šentjanški vodovod nadomestil obstoječi vodni vir krmeljskega vodovoda vrtino KRM-1/98.  Odcep za napajanje vodohrana je izveden iz obstoječega jaška do črpališča Šentjanž ob lokalni cesti v dolini Glaviškega potoka. …

Read More »

Povezujemo vodovode: vodovod Šentjanž in vodovod Krmelj V sklopu projekta »Hidravlične izboljšave v občini Sevnica« poteka povezovanje dveh večjih vodovodov na desnem bregu Save, vodovoda Šentjanž na vodovod Krmelj. Poglavitni cilj projekta je doseči zanesljivo oskrbo s kakovostno pitno vodo za vse občanke in občane, ki ni odvisna od nepredvidljivih vremenskih pojavov in razmer. Projekt …

Read More »

Podpisana pogodba za izvedbo gradbenih del projekta Hidravlične izboljšave v občini Sevnica Župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk in direktor na javnem razpisu izbranega izvajalca, javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica, Mitja Udovč, sta na Gradu Sevnica podpisala pogodbo za izvedbo gradbenih del projekta »Hidravlične izboljšave v občini Sevnica«. Poglavitni cilj projekta je zgraditi povezovalno hrbtenico med …

Read More »

Evropska sredstva za hidravlične izboljšave v občini Sevnica Za pitno vodo moramo skrbeti vselej, ne samo takrat, ko nam je primanjkuje. Občina Sevnica sprejema pitno vodo kot dobrino, ki mora biti dostopna vsem občanom pod enakimi pogoji.  V skladu s strategijo vodooskrbe skupaj z javnim podjetjem Komunala Sevnica kot izvajalcem gospodarske javne službe oskrbe s …

Read More »